วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมชมการประกวด ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเลย

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 1800 – 22 .00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญร่วมชมการประกวด ดาว-เดือน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Share to...