วันที่ 10 มกราคม 2563 ทำบุญปีใหม่ ครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เช้าวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 พิธีทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 และครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

>>> ชมภาพกิจกรรมทำบุญปีใหม่เพิ่มเติม <<<

Share to...