วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี # วิศวกรใกล้บ้าน ณ โรงเรียนท่าลี่วิทยา

ปฏิบัติการตามหา “วิศวกรตัวน้อยและครูช่างอุตสาหกรรม” รหัสนักศึกษา 66 สำหรับคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 # วิศวกรใกล้บ้าน
 
Share to...