มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น จากนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2563

 

อธิการบดี มรภ.เลย ประชุมนักศึกษาภาคปกติ แจงและรับฟังความเห็นการบริหารการจัดการศึกษา ปี 2563

ขอบคุณภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563

Share to...