ภาพกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
  • ภาพกิจกรรม 
Share to...