พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Share to...