พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และเจริญพุทธมนต์อธิฐานจิตภาวนา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและเจริญพุทธมนต์อธิฐานจิตภาวนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 
 
 
ขอบคุณภาพ : จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฆเลย
Share to...