ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปิดรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564
  1.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  1.เทคโนโลยีโยธา (รับม.6 หรือเทียบเท่า)

  1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  1. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า)
  2. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (รับม.6 หรือเทียบเท่า) 111401 27
  3. วิศวกรรมการออกแบบและผลิต (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า)
  4. วิศวกรรมการออกแบบและผลิต (รับม.6 หรือเทียบเท่า)
  5. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือเทียบเท่า)
  6. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รับม.6 หรือเทียบเท่า)

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางออนไลน
สมัครทางออนไลน์
แบบฟอร์มรายงานตัว
ค่ารายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์


ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000

Facebook Page : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

FB: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเลย

โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 47100

โทร/โทรสาร. 0-4283-5232

Email : technology@lru.ac.th

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Upcoming Events