ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ซื้อชุดทดลองการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศผู้ได้การรับคัดเลือก

Download : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด