ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566
:: ให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบลูมมิ่ง จูนิเปอร์ (Blooming Juniper Foundation) ปีการศึกษา 2566 ตัวจริงลำดับที่ 1-50 รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามประกาศกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรียกลำดับสำรองรายงานตัวแทน