ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เคดิตภาพกิจกรรมจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

Share to...