นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 9 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการบรรยาย จิตอาสา 904 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>> รับชมภาพการบรรยายเพิ่มเติมจากกองพัฒนานักศึกษา <<<

ขอขอบคุณภาพจาก : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

Share to...