จัดกิจกรรมคืนข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2562-2563 สู่ชุมชน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม  2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดกิจกรรมคืนข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2562-2563
สู่ชุมชน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับผู้นำชุมชนที่เสียสละเวลาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ประกอบด้วย 12 โครงการ 7 หมู่บ้าน 3 ตำบล
ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอเชียงคาน ท่านภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ และว่าที่ ร.ต.ญ.ธันยนันท์ ธงชัย ปลัดอำเภอเชียงคาน
ที่อนุเคราะห์และมอบหมายผู้นำชุมชน อำนวยความสะดวก และร่วมกิจกรรมจนสัมฤทธิ์ผล สู่การยกระดับชุมชนไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี  ศิริหล้า  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา  สมจันทร์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย   พวงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ
   
    
   
Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Upcoming Events