คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

Share to...