ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 นั้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 6-14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และได้ กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563-2564 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2566 โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การฝึกซ้อมแบ่งเป็น 2 รุ่น โดย

ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการ

แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รุ่นที่ 1

และ รุ่นที่ 2