คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา วันที่ 4 มกราคม 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย  รองคณบดี  ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ประจำคณะ ร่วมออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนว การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อ.นาด้วง จังหวัดเลย

Share to...