คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2564

⭕️สมัครพร้อมรายงานตัวได้จนกว่าจะเปิดภาคเรียน📚

✅เปิดภาคเรียน 7 มิถุนายน 2564

📍สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
🎓คุณวุฒิ วศ.บ. และ ทล.บ. มีสิทธิ์สอบ ใบ กว. ภาคีวิศวกรพิเศษ ตามสายงานและประสบการณ์🎯
🎓คุณวุฒิ ค.บ. มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู📚
ไม่ต้องรอ TCAS รอบ 4🧐

สนใจสมัครทันที

📲042-835232

Share to...