วันที่ 4 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

   

   

   

   

   

   

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
โดยการนำเสนอผลงาน-โครงงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปี 4
จำนวน 40 ผลงาน-โครงงาน

ในการนี้ ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ
โดยมี ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์
ผศ.ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ
และ ผศ.เปรมชัย มูลหล้า
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน
ผลการประกวดรางวัลระดับดีเลิศ
สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้แก่
นายกิตติศักดิ์ ขันชัยภูมิ
ผลงานชุดจับยึดถาดอบยางอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ได้แก่
นายธีรภัทร์ สีหะวงศ์
ผลงานอุปกรณ์จับยึดท่อทองแดง

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *