งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

-พิธีหล่อเทียนพรรษา  ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.(ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป) ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-พิธีถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 น. (ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวาย ณ วัดถ้ำพญานาค (บ้านกำเนิดเพชร)

Share to...