ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการประกวดข้อเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกาประกวดข้อเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...