กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to...