วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
-พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to...