กำหนดการสัมภาษณ์ผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของ มรภ.เลย ระหว่าง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการสัมภาษณ์ผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤสจิกายน 2563

คลิกอ่านกำหนดการและรายละเอียด

Share to...