กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดการถ่ายภาพ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 13.40 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...