การใช้งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา

แจ้งนักศึกษา รหัส 64 ภาคปกติ
ให้นักศึกษา ล็อคอิน ใช้งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา ของตนเองได้ตั้งแต่บัดนี่เป็นต้นไป
เพื่อจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรมและเครดิตกิจกรรมนักศึกษาตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา
และสามารถปริ้นขอใบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษาของตนเองเพื่อใช้ประโยชน์ในการสมัครขอทุนการศึกษา
และสมัครงานสัมภาษณ์งานเมื่อจบการศึกษา….
ลิงค์เข้าระบบกิจกรรม http://act.lru.ac.th/std_System/
ลิงค์คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรม https://drive.google.com/…/1NCHKi94nhrUqY-X_p…
**หากนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลตนเองได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/nKiCAwqUN6EzXgB18
Share to...