การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (วันที่ 7- 9 ธ.ค. 2565)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (วันที่ 7- 9 ธ.ค. 2565) ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 5

 

 

ภาพพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ 2 (7 ธันวาคม 2565)

ภาพบรรกาศการอบรม (7- 9 ธันวาคม 2565)

ภาพบรรยกาศการอบรม (2)

ภาพบรรยากาศการอบรม (3)

ภาพมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม (9 ธันวาคม 2565)

Share to...