การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ EV3 ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (15-17 พ.ย.65)

 

ชมภาพบรรยากาศการอบรมขั้นพื้นฐาน

ภาพ >>(เช้า) 15 พ.ย 2565

ภาพ>>(อบรม)16 พ.ย 2565

ภาพ >>(บ่าย) 15 พ.ย 2565

ภาพ >>ระหว่างการอบรม 15-17 พ.ย 2565

ภาพ >>(มอบเกียรติบัตร) 17 พ.ย 2565

Share to...