การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ระหว่างวันที่ 12-19 กันยายน 2565

1. บรรยายกาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 (วันที่ 12-13 กันยายน 2565)

 

 

2. บรรยายกาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 (วันที่ 14-15 กันยายน 2565)

 

3. บรรยายกาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 (วันที่ 16-17 กันยายน 2565)

 

4. บรรยายกาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 (วันที่ 18-19 กันยายน 2565)

  

 

ขอบคุณภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย