ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000

Facebook Page : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 47100

โทร/โทรสาร. 0-4283-5232

Email : idtech@lru.ac.th