สืบสานอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู  ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

>>>คลิกชมภาพกิจกรรมถวายเทียนเพิ่มเติม<<<

Share to...