วันที่ 28 มิถุนายน 2562 งานมุทิตาจิต ท่านอาจารย์เกียรติชาย ชาติมาลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานมุทิตาจิต ท่านอาจารย์เกียรติชาย ชาติมาลากร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to...