มาตราการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563

จังหวัดเลยแจ้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาประเทศไทย

มาตราการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019

Share to...