พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษาครูระดับภูมิภาค

วันนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่่วมกับ มูลนิธิ Blooming Juniper และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จัดโครงการโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษาครูระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565

โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีเปิดการอบรม

และ Mr. Patrick Schmutz  President of Blooming Juniper Foundation กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณาจารย์ ครูจากโรงเรียนในเครือ

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ดังนี้

1. ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

2. ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565

3. ขั้นสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

4. ขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565

คลิก >>ชมภาพพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษาครูระดับภูมิภาค

Share to...