นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ระดับประเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พล  ศรีน้อย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปีที่ 2 ได้คว้าเหรียญการแข่งขัน​เปตอง ​ประเภทชาย เดี่ยว​ ในกีฬา​มหา​วิทยาลัย​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้ง​ที่​47​   (THE SUN GAMES 47th 2020) ระดับประเทศ  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Share to...