กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting)

⏰รุ่นที่ 1 📍
📍 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 -17.00 น.
📍 คณะครุศาสตร์
📍 คณะวิทยาการจัดการ
⏰ รุ่นที่ 2 📍
📍 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 -17.00 น.
📍 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📍 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สแกนตาม QR CODE หรือที่ลิ้งค์ https://line.me/…/Qhn9Q6ewkvZyYZTCs1bIwPQcmdLR72RkaPsSc… เข้าร่วมโอเพนแชทเพื่อรับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2565

 

Share to...